Kapajuće samokompenzujuće voćarsko crevo

Proizvod ADRITEC Grčka. Samokompenzujuće voćarsko crevo za nagibne terene sa UV stabilizatorom i integrisanim kapljačima. Samokompenzujući kapljači ujednačavaju protok kapljača na nagibnim terenima gde je velika visinska razlika između početka i kraja reda. Originalni kotur je 400 metara.

Pogledaj još

39.00 RSD

Samokomp. kap. crevo

Ø16//33cm//2 l/h