čSrbija, 18000 Niš, Proizvodnja i veleprodaja:Vojvode Putnika bb (bubanjski put); Tel.faks: +381(0)18 4560-747; 4266-199;

Maloprodaja:Vojvode Putnika 12; Tel.faks: +381(0)18 264-365; E-mail: metalik-plast@medianis.net; metalik-plast@ninet.rs;

 

SISTEMI ZA NAVODNJAVANJE

 

SISTEM ZA NAVODNJAVANJE KAP PO KAP
     
 

Sistem „KAP PO KAP“ se koristi za navodnjavanje različitih poljoprivrednih kultura sa nadzemnim, ili podzemnim razvojem instalacije. Creva su napravljena u crnoj boji da bi se sprečilo prodiranje sunca. Na taj način je onemogućen razvoj algi u instalaciji. Kapalice imaju membranu koja definiše specifičnu težinu kapljice, a na taj način i protok vode (kap po kap). Membrane kapalica su napravljene tako da propuštaju istu količinu vode celom dužinom creva. To praktično znači da je isti protok vode i na prvoj i na poslednjoj kapalici u sistemu.
Na početku instalacije preporučuje se postavljanje filtera za vodu sa gustinom sita od 60 (Mesh-a), a narocito ako se voda za navodnjavanje uzima iz reke ili bare.
U zavisnosti od površine koja se navodnjava, definiše se prečnik glavnog dovodnog creva, a sa njim i filter za prečćavanje vode i kompenzator pritiska od 3/4, 1”, 3/2”, 5/4”, 6/4” ili 2”. Protok, to jest propusna moć filtera je od 5 do 7 (m3/h). Kompenzator pritiska treba da zaštiti sistem od fizičkog oštećenja zbog prevelikog pritiska. Radni pritisak u sistemu u zavisnosti od vrste razvoda (tankozidna traka Ø17, ili creva do 4 bara) treba da bude od 0,7 bara do 1,7 bara.
Postavljanjem dozatora za prihranjivanje na početku glavnog voda obezbeđuje se ravnomerno i kontrolisano doziranje kulture različitim preparatima.
Od glavnog voda se “AMBRO” šelnom (Obujmicom Ø20, Ø25, Ø32, Ø40, Ø50, Ø63 ili većom), ili umetanjem ubodnih priključaka-konektora u prethodno izbušenu rupu Ø16, na glavnom vodu (Ø32, Ø40, Ø50, Ø63,...), uzima razvod po željenom planu. Razvod može biti podzemni, prizemni, ili nadzemni u zavisnosti od vrste creva i kulture koja se navodnjava.
U zavisnosti od pritiska vode koji se koristi za navodnjavanje vrši se izbor trake „EOLOS“, ili creva „LATERAL“. Ako je na istom glavnom vodu povezan razvod za navodnjavanje različitih kultura koje zahtevaju različito vreme navodnjavanja, ili količinu vode, trebalo bi na početku svakog voda postaviti ventil. Tako se može izvršiti izbor redova koji se navodnjavaju.
Preporučuje se, naročito ako se voda za navodnjavanje uzima iz reke ili bare, da se na kraju svakog voda sa kapalicama postavi samoispirajući ventil koji pri svakoj promeni pritiska u instalaciji ispušta nagomilani talog mulja i peska.

 
Elementi sistema za navodnjavanje
PE CREVA ZA SISTEM "KAP PO KAP"
PE creva za vodu do 10 bara: 1/2" šifra 1210; 3/4" šifra 1211; 1" šifra 1221; 5/4" šifra 1220; 6/4" šifra 1231; 2" šifra 1282;
PE creva za vodu do 6 bara: 1/2" šifra 1324; 3/4" šifra 1325; 1" šifra 1221; 5/4" šifra 1333;
Kapajuća traka i merač dužine
PE creva za vodu do 4 bara: Ø16, Ø20;Ø25; kapilarno crevo Ø7x4
Kapajuća traka Ø17 C 7,5 lit/met, 11 cm, 100 µm-jednogodišnja
Kapajuća traka Ø17 C 7,5 ili 15 lit/met, 11 cm, 150 µm-trogodišnja
Kapajuća traka Ø17 A+ 7,5 lit/met, 11 cm, 200 µm-višegodišnja
KAPALICE

Ubodna kapalica:4 l/h; štelujuća ubodna kapalica 0-7,5 l/h; štelujuća ubodna kapalica 0-15 l/h;

ubodni priključak za kapolarno crevo Ø7x4; -ubodna račva za kapolarno crevo Ø7x4;

  Ubodne kapalice: 8 l/h
  Ubodne kapalice 16 l/h

Spojnica za "Tomos"crevo
Stabilna spojnica za "Tomos"crevo

Usisna korpa i nastavak za"Tomos"crevo

 Šifra artikla:    719  Šifra artikla:    1220   Usisna korpa-   šifra art.: 1105
  Nastavak za TOMOS crevo    šifra art.: 1104
Spojnice za baštansko crevo i crevo do 6 bara za sistem "KAP PO KAP"
 Spojnice:

16-16, 20-20 ,25-25, 16-20,

16-25,20-25

Spojnice sa SN :1/2"-16; 1/2"- 20; 1/2"-25
    3/4"-16, 3/4"-20, 3/4"-25,
Reducirane spojnice
25-16; 25-20; 20-16; 16-25; 20-25;
   
Ventili: 1/2"-16; :1/2"-20;1/2"-25;
  3/4"-16; 3/4"-20; 3/4"-25;
Grebenasti čepovi: Ø16; Ø20; Ø25
Ubodni čep za gumicu: 16;

 

  Grebenasta spojnica 3/4" SN/ Ø16- Ø 20, Šifra 1865
Grebenasta spojnica 3/4" UN/ Ø16- Ø 20, Šifra 1866
Grebenasta reducirana holender spojnica Ø16-Ø 20/Ø16-Ø 20, Šifra 1867
 


T - spojnice
T-spojnice: 16-16-16; 20-20-20; 25-25-25; 25-20-25;25-16-25; 20-16-20
 Reducirane T-spojnice:    25-20-25; 25-16-25; 20-25-20, 20-16-20, 16-20-16, 16-25-16  
T-spojnice sa navojem:
 16-1/2”-16, 20-1/2”-20, 25-1/2”-25, 16-3/4”-16, 20-3/4”-20, 25-3/4”-25
T-spojnica Ø25 -  traka Ø17  - Ø25      
T-rava za kapajuću traku Ø17, Šifra 1923    
     
OBUJMICE
Ø20-1/2”   šifra 1395
Ø25-1/2”   šifra 1394
Ø25-3/4 ”   šifra 1393
Ø32-1/4”   šifra 1391
Ø32-3/4”   šifra 1392
Ø40-1/2”   šifra 1382
Ø40-3/4”   šifra 1383
Ø50-1/2”   šifra 1384
Ø50-3/4”   šifra 1385
Ø50-1”   šifra 1386
Ø63/1”   šifra 7
Ø75/1”   šifra 8
Ø90/1”   šifra 9
VENTILI

ventil ¾”-Ø20

ventil 1/2”-3/4”

ventil 1/2”-Ø16

ventil 1/2”-Ø20

ventil 1/2”- 1/2”

ventil Ø20-Ø16

ventil ¾”-¾”

ventil ¾”-Ø16

ventil Ø16-Ø16

ventil Ø20-Ø20

ubodni ventil za traku Ø17

ventil grebenasti Ø16 za kapajuću traku Ø17     šifra 1894

ventil grebenasti Ø20 za kapajuću traku Ø17     šifra 1895

ubodni ventil za crevo Ø16

ubodni ventil za crevo Ø20

ubodni priključak za traku Ø17

nastavak za traku Ø17

ubodni priključak za crevo Ø16

ubodni priključak za crevo Ø20

MIKRORASPRŠIVAČI
KOLENO
  Rotacioni raspršivač  
  Sektorski raspršivač 
90
0
  Sektorski raspršivač
180
0
  Raspršivač magle    
  Raspršivač kapljica    
Pečurkasti raspršivač na kočiću
Pečurkasti raspršivač
Koleno za kapajucu traku Ø17
Koleno grebenasto za crevo Ø16
Koleno grebenasto za crevo Ø20
Koleno grebenasto za crevo Ø25
šifra 1958

 

 

NASLOVNA

O NAMA

GDE SMO?

KATALOG

USLUGE

KONTAKT

 

Copyright Januar 2011
METALIK-PLAST
Sva prava zadržana