Srbija, 18000 Niš, Proizvodnja i veleprodaja:Vojvode Putnika bb (bubanjski put); Tel.faks: +381(0)18 4560-747; 4266-199;

Maloprodaja:Vojvode Putnika 12; Tel.faks: +381(0)18 264-365; E-mail: metalik-plast@medianis.net; metalik-plast@ninet.rs;

KANALIZACIJA (nepovratni ventili, fazonski delovi, kanalizacione cevi, slivnik, klizna spojnica, kanalizacioni čep, sifoni )

Kanalizacione cevi od plastike, plastične kanalizacione cevi

NEPOVRATNI VENTILI

FAZONSKI DELOVI

KANALIZACIONE CEVI

 Ř110  šifra artikla  1108;  Ř125 šifra artikla 483;

 Ř160  šifra artikla  484;

 cevi Ř50;  Ř75; Ř110; Ř125; Ř160; Ř200

 dužine u mm: 250; 500; 1000; 2000; 3000;

uvećaj

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE FAZONSKIH DELOVA
Luk na 450
Luk na 900
Sifonski luk

   Ø50    šifra 430;   Ř125  šifra 425;

   Ř75    šifra 432;   Ř160  šifra 427;

   Ř110  šifra 423;

    Ø50    šifra 431;    Ř125  šifra 426;

    Ř75    šifra 433;    Ř160  šifra 428;

    Ř110  šifra 424;

šifra artikla: 687

Kosa račva Prava račva Reducir

     Ø50/50     šif. 295;   Ř125/75    šifra 290;

     Ř75/50     šif. 296;   Ř125/110  šifra 288;

     Ř75/75     šif. 297;   Ř125/125  šifra 289;

     Ř110/50   šif. 286;  Ř160/75    šifra 294;

     Ř110/75   šif. 287;  Ř160/110  šifra 291;

     Ř110/110šif. 285;  Ř160/125  šifra 292;

                                       Ř160/160  šifra 293;

    Ø50/50     šif. 769;  Ř110/110    šifra 762;

    Ř75/50     šif. 770;  Ř125/125    šifra 765;

    Ř75/75     šif. 771;  Ř160/110    šifra 766;

    Ř110/50   šif. 763;  Ř160/125    šifra 767;

    Ř110/75   šif. 764;  Ř160/160    šifra 768;

    Ř75/50     šif. 617;  Ř125/110    šifra 613;

    Ř110/50   šif. 611;  Ř160/110    šifra 614;

    Ř110/75   šif. 612;  Ř160/125    šifra 615;

Revizija

Slivnik

 Ř110 šif. 628;   Ř125  šif. 629; Ř160 šifra 630;

 Ř75   šif. ;         Ř50    šif.

Plastična rešetka  

Horizontalni: Ř50  šifra  699; Ř75 šira 700; 

Vertikalni :

Ř50 šifra  708; Ř75 šifra 709Ř110 šifra 707;

Prohromska rešetka

Horizontalni:Ř50  šifra 703;  Ř75  šifra 704; Vertikalni : Ř50  šifra  705;   Ř75  šifra  706 Prohromska rešetka: šifra   602

Protočni:

Ř50/50  šifra 701;  Ř75/50 šifra  702;

Horizontalni niski slivnik
Vertikalni niski slivnik
Vertikalni mini slivnik

  Ř50    šifra 2005;   

  Ř50    šifra 2004;      100x100 na Ř32 i Ř40

Klizna spojnica

"S" sifon
Kanalizacioni čep

  Ř50    šifra 330; Ř75 šira 331;   Ř110 šira 327    

  Ř125  šira 328;   Ř160 šira 329;     

 šifra artikla : 634

  Ř50    šifra 1205;     Ř125 šifra 1208;

  Ř75   šifra 1206;      Ř160 šifra 1209;

  Ř110 šifra 1207;   

 

 

NASLOVNA

O NAMA

GDE SMO?

KATALOG

USLUGE

KONTAKT

 

Copyright Januar 2011
METALIK-PLAST
Sva prava zadržana